სახელმძღვანელო გრიფირებულია 2019 წელს, განათლების სამინისტროს მიერ, შეფასებულია უმაღლესი ქულით

გთავაზობთ მასწავლებლის წიგნის სრულ ვერსიას, დამხმარე ელექტრონულ რესურსს სლაიდების სახით და ამონარიდებს მოსწავლის სახელმძღვანელოდან.

მეშვიდე კლასი